ШКОЛА СПРИЯННЯ ЗДОРОВ'Ю

Концепція ДНЗ №193 "Школи сприяння здоров'ю"

 

   З вересня 2012 року наш дошкільний навчальний заклад Пбуло розпочато роботу з розробки та впровадження "Школи сприяння здоров'ю".

 

   Концепція діяльності закладу спрямована на реалізацію Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад; Інструкцію з організації охорони і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах (наказ МОН України №985 від 28.10.2008 р.); Організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ (інструктивно-методичні рекомендації №1/9-438 від 27.08.2004 р.); Базового компоненту дошкільної освіти; Програму розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку ("Малятко”, "Я у Світі”). У концепції розкриваються основні поняття, що визначають характер діяльності ДНЗ, розроблені послідовні педагогічні завдання щодо формування здорової дитини.

Загальна характеристика:
- орієнтована на гармонійний і всебічний розвиток собистості;

- передбачає сособистісно-орієнтований підхід;

- використання різних типів, видів, форм організації освітнього процесу, методів та прийомів роботи.


Позиція педагога:
- фізичний розвиток дошкільника;

- визнання індивідуальності кожонї дитини.


Позиція дитини:
- самопізнання;

- самовизначення;

- самореалізація.

 

Основні напрямки педагогічної роботи:
- формування потреб здорового способу життя;

- виховання духовно розвиненої особистості;

- екологічне виховання;

- створення умов для всебічного розвитку особистості;

- демократизація та гуманізація навчально- виховної роботи;

- міжособистісний розвиток.

 

ДНЗ бачить своєю головною метою:
- забезпечення умов для цілісного розвитку особистості дитини;

- розвиток природних нахилів та здібностей дітей;

- пошук оптимальних шляхів розвитку особистості;

- збагачення інтелектуального потенціалу кожної особистості;

- здійснення психолого-педагогічної допомоги дитині в становленні її особистості, соціалізації, життєвому самовизнанченні.

- виховання здорової дитини.

Стратегічні завдання:
1. Допомогти дошкільнику збагатити знання про здоров'я, виховувати в них бажання до здорового способу життя.

2. Створити відповідне матеріальне та дидактичне середовище для реалізації фізкультурно-інтелектуального напрямку.

3. Оновити навчально-виховний процес, педагогічні технології на основі провідних ідей педагогіки.

4. Створити умови для формування пізнавальних інтересів мотивів діяльності у роботі з дітьми.

5. Забезпечити психологізацію та соціалізацію навчально-виховного процесу.

6. Створити умови для розвитку здорової особистості, що знає та дотримується валеологічних вимог щодо збереження власного здоров'я.

7. Створити умови для формування компетентної особистості з належно розвинутим почуттям моральних норм, із сформованою екологічною орієнтацією.

8. Спрямувати зміст виховної роботи з батьками та дітьми на формування особистісних рис громадянина України, який є носієм духовної культури народу, його національної ментальності.