Правове виховання в ДНЗ

 

 

 

 

ПРОГРАМА ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 

 

 

Розвиток правової свідомості особистості це довгий, складний і суперечливий процес, що триває практично все життя людини. Первинні уявлення про соціальні норми поведінки людей, про необхідність певного порядку в людських взаєминах засвоюються в дитинстві, ще в дошкільний період. У дошкільні роки найбільш активно формуються погляди, життєві позиції. типові мотиви поведінки особистості. І від того, яке розуміння права і ставлення до нього виробляється в цей період становлення особистості, багато в чому залежить і подальша поведінка людини у правовій сфері.

 

 

На основі загального уявлення про соціально-правові явища і шляхом впливу на інтелектуальну, емоціональну і вольову сфери правосвідомості в дошкільному віці, на наш погляд, можливим є формування:

 

  • шанобливого ставлення до встановлених правил поведінки;

  • усвідомленого підпорядкування прийнятому правомірному стандарту поведінки;

 

  • розуміння моральної і правової відповідальності за свої вчинки та поведінку, а також особистої відповідальності за вчинені порушення правил;

 

  • установки на надання - допомоги працівникам правоохоронних органів, які здійснюють діяльність з припинення і попередження правопорушень;

 

  • установок, що перешкоджають податливості кримінальним та асоціальним впливам;

 

  • неприйняття насильницьких і інших асоціальних (незаконних) дій відносно людей, тварин, об'єктів навколишнього середовища з формуванням на цьому матеріалі правових переконань;

  • ціннісної значимості сім'ї та доброчесного відношення до рідних і близьких;

  • ціннісних уявлень про розсудливі і корисні форми відпочинку.